ஒரு மாதக்கட்டணம் - விபரங்கள்

நேரடி இணையவழி தமிழ் வகுப்பில் பங்கேற்க ஒரு குழந்தையின் ஒரு மாதக்கட்டணம் - USD($) 50 மட்டுமே. இந்த முறையில் ஒவ்வொரு மாதமும் தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டணம் செலுத்தவேண்டியிருக்கும். ஒரு மாதக்கட்டணத்தை செலுத்த இங்கே சொடுக்கவும்.

Pay the Monthly Fee Click here.

பிற கட்டணங்கள் (OTHER VALUES)

Fee Customization [In - USD($)]

Fee Customization [In - SGD($)]

மேலும் விபரங்கள் அறிய எங்களை தொடர்பு கொள்க.

இணைய வழி தமிழ் வகுப்பிற்கான கட்டண விபரங்கள்

வ. எண்வகுப்பு வகைகள்மாணவர் வகைகள்மாதக் கட்டணம்
மற்ற நாடுகள் - இந்தியா தவிர
(Countries other than India)
இந்தியா
(India)
USD ($)INR (₹)
11 வகுப்பு / வாரம்1 மாணவர் / வீடு502000
21 வகுப்பு / வாரம்2 மாணவர்கள் / வீடு903600
32 வகுப்புகள் / வாரம்1 மாணவர் / வீடு903600
42 வகுப்புகள் / வாரம்2 மாணவர்கள் / வீடு1807200
51 வகுப்புகள் / வாரம்3 மாணவர்கள் / வீடு1355400Available Payment Methods