தமிழ் கற்க

விலங்குகளின் பெயர்கள் | Animal's Names
Image
( Hover to zoom )
Tamil WordsEnglish WordsTamil PronunciationEnglish Pronunciation
பசு
கௌ
pasu
Cow
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நாய்
டாக்
naai
Dog
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பூனை
கேட்
poonai
Cat
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
ஆடு
கோட்
aadu
Goat
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கரடி
பேர்
karadi
Bear
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
காட்டு எருமை
வைல்ட் பஃப்பல்லோ
Kaattu erumai
Wild Buffalo
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
மான்
டீர்
maan
Deer
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
யானை
எலிபன்ட்
yaanai
Elephant
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நரி
ஃபாக்ஸ்
nari
Fox
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
ஒட்டகச்சிவிங்கி
ஜெராஃப்
Ottagachchivingi
Giraffe
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
நீர்யானை
ஹிப்போபோட்டமஸ்
niiryaanai
Hippopotamus
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
கங்காரு
கங்கரூ
kangkaaru
Kangaroo
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சிறுத்தை
லேபர்ட்
chiruththai
Leopard
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சிங்கம்
லயன்
chingam
Lion
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
குரங்கு
மங்கி
kurangku
Monkey
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
பனிக்கரடி
போலார் பியர்
panikkarati
Polar Bear
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
காண்டாமிருகம்
ரைநோசரஸ்
kaantamirukam
Rhinoceros
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
புலி
டைகர்
puli
Tiger
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
காட்டுப் பன்றி
வைல்டு போர்
kaatuppantri
Wild Boar
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
ஓநாய்
வுல்ஃப்
onaai
Wolf
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வரிக்குதிரை
ஜீப்ரா
varikkuthirai
Zebra
ஒலி ஒலிக்க Play Audio