தமிழ் கற்க

கிழமைகளின் பெயர்கள் | Day's Names
Image
( Hover to zoom )
Tamil WordsEnglish WordsTamil PronunciationEnglish Pronunciation
ஞாயிறு
சன்டே
ngaayiru
Sunday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
திங்கள்
மன்டே
thinkal
Monday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
செவ்வாய்
தியூஸ்டே
sevvaai
Tuesday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
புதன்
வெட்னஸ்டே
puthan
Wednesday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வியாழன்
தேஸ்டே
viyaalan
Thursday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
வெள்ளி
ஃப்ரைடே
velli
Friday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio
சனி
சாட்டர்டே
sani
Saturday
ஒலி ஒலிக்க Play Audio