• இனிய தமிழ் கற்போம்.!
 • இணையம் வழி..!
 • இல்லத்தில் இருந்தே...!

இணையம் வழியாக...! உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழ் ஆர்வலர்களுக்குத் தமிழ் மொழியைத் திறம்பட கொண்டு செல்வதே உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தின் நோக்கமாகும்.

இணையம் வழியாக ..!
 • World Tamil academy is working towards the development of Tamil by offering classes through Skype, Each student is thought by a separate teacher in one on one basics.
 • As of now Tamil classes are being conducted for the new generation of kids in whole the world
 • The language is thought form the basic principles of reading, writing, speaking ‘Edge of language is edge of thinking’
 • Understanding the situations of kids in abroad the language is thought in a slow, steady and a sweet manner.
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகக் கல்வி முறை..!
 • The syllabus is separated from kinder garden to grade seven as Eight portions
 • Considering the request of parent both Tamil Nadu syllabus and abroad syllabus are thought to students in a simultaneous way.
 • All the learning materials such as Video Lessons, Teaching Tools, Worksheets, Printable, Online Quiz are included in the website as part of a leaning tool all these materials are prepared by the world class faculties of World Tamil academy.
 • Special classes and Events will also be arranged for the students from the faculty of various universities and collages Exams will be conducted on both monthly and yearly basics.
 • Certificate and shields will be awarded to the students.