உலகத்தமிழ் கல்விக்கழக நேரடி வகுப்புகள்

இணையவழி தமிழ் வகுப்பு ஸ்கைப் ( SKYPE ) என்ற மென்பொருள் வழியாக நடத்தப்படுகின்றது. இது இலவச மென்பொருளாகும். ஆசிரியர்கள் தமிழ் வகுப்பிற்குரிய நேரத்தில் மாணவனை ஸ்கைப் ( SKYPE ) வழியாக அழைப்பார்கள். மாணவன் அழைப்பினை ஏற்காத போது தொலைபேசி, கைபேசி....

மேலும்..!

நிகழ்வுகள்

சர்வதேச பெண்கள் தினம் கொண்டாட்டம் - 2023 | International Women's Day Celebration - 2023

சர்வதேச பெண்கள் தினம் கொண்டாட்டம் - 2023 | International Women's Day Celebration - 2023

மேலும்
  • March
  • 8
  • 2023
உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம் 6-ம் ஆண்டு துவக்க விழா

நற்சான்றுகள்

மேலும்..!